สวนชีววิถี GROWING DIVERSITY PARK 4
สวนชีววิถี GROWING DIVERSITY PARK 5

เปิดรับสมัครแล้ว

สำหรับผู้นำชุมชน นักกิจกรรมทางสังคม สื่อมวลชน ผู้ประกอบการทางสังคมและผู้บริโภค

  • ความรูู้ผักยืนต้นคืออะไร ความสำคัญ การผลิตที่ยั่งยืน permaculture การใช้ประโยชน์ ปรุงอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ ผักยืนต้นเป็นเครื่องมือของการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและฐานระบบเกษตรนิเวศ ระบบการเกษตรผลิตผักยืนต้นอย่างยืนต้น แล้วมีการนำไปใช้ประโยชน์ในสูตรอาหารปัจจุบัน
  • ข้อเท็จจริงความไม่ปลอดภัยผักผลไม้ กระบวนการทดสอบความปลอดภัยของผักผลไม้ เข้าใจระบบรับรอง กระบวนการ รู้จักและวิเคราะห์ระบบมาตรฐานการรับรองผลผลิตความปลอดภัยผักและผลไม้แบบต่างๆ PGS, GAP, มกท, Q, ออร์แกนิคไทยแลนด์ , iForm และ ตปท. วิเคราะห์ SWOT ข้อดี ข้ออ่อน ปัญหาและข้อท้าทายการขอรับรองมาตรฐาน นำไปสุ่การจัดการเฉพาะตนได้

กิจกรรมข่าวสาร

ติดตามกิจกรรมข่าวสารของเราได้ที่นี้เลย

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart