บริการสถานที่สำหรับประชุม สัมมนา 1

บริการสถานที่สำหรับประชุม สัมมนา

สวนชีววิถีมีบริการห้องประชุมใน 2 ขนาด
ห้องประชุมเล็ก สามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้ประมาณ 30 ท่าน
ห้องประชุมใหญ่ สามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้ประมาณ 60 ท่าน

สิ่งอำนวยความสะดวกที่เราได้เตรียมไว้
ห้องประชุมและห้องฝึกอบรม มีอุปกรณ์เครื่องเสียงและเครื่องฉายโปรเจกเตอร์รองรับการใช้งาน
ทั่วทุกพื้นที่ของสวนมี Wifi internet ความเร็วสูงไว้บริการฟรี
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่เรามี เช่น ห้องน้ำและทางลาด
อาหารกลางวันและอาหารว่าง ที่เราคัดเลือกวัตถุดิบจากระบบเกษตรอินทรีย์ ในราคาที่สมเหตุสมผล

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart