ฝึกอบรมตามหลักสูตร 1

ฝึกอบรมตามหลักสูตร

ในสวนชีววิถี เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้การเกษตรและอาหาร เรามีหลักสูตรให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมมากมาย

ยกตัวอย่างเช่น

โรงเรียนอธิปไตยทางอาหาร
การทำดินปลูกสำหรับเกษตรในเมือง
การคัดเลือกและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้
การปลูกผักพื้นบ้านสำหรับบริโภคในพื้นที่จำกัด
การเรียนรู้วัตถุดิบที่มาของอาหาร
เวิร์คชอป “หมักซีอิ๊วไว้ใช้เอง”

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart