เปิดบ้าน เปิดสวนชีวิถี
เปิดบ้าน เปิดสวนชีวิถี 1

เปิดบ้าน เปิดสวนชีวิถี

สวนชีววิถี Growing Diversity Park ได้สวนมาแล้วระยะหนึ่งแล้ว จะดำเนินการเปิดสวนอย่างเป็นทางการและทำบุญขึ้นบ้านใหม่ใน
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561
โดยมีกำหนดการดังนี้

8.30 ยืนหน้าบ้านรอต้อนรับญาติมิตร
9.00 พี่อี่ บุญฤทธิ์ ขอดิลกรัตน์ แปลน แอสโซซิเอทส์ 
พูดถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบพื้นที่ ตัวแทนมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนและมูลนิธิชีววิถี พาชมบ้าน ชมสวน 

10.00 พิธีสงฆ์
10.45 ถวายภัตตาหารเพล
11.30 “กสิกรรมปริทัศน์” 
-เดชา ศิริภัทร
-ประชา หุตานุวัตร
-ฉันทนา บรรพศิริโชติ
-ดาวเรือง พืชผล

12.30 กินข้าวกลางวันด้วยกัน
13.30 ดนตรี โดย คลี โพ
14.00 “ล้อมวงคุยถึงอนาคต เกษตรนิเวศและความมั่นคงทางอาหาร” 
-อั๋น อภิศักดิ์ กำเพ็ญ แม่ทาออร์แกนิก
-จิ๊ก สุณัฐสินี สินพรม ปันอยู่ปันกิน
-เนตติ้ง จารุวรรณ สุพลไร่ เกษตรกรNomad
-คลี ณัฐวุฒิ ธุระวร บ้านพาตี่โฮมสเตย์
-กวิ๊ อำนวย นิยมไพรนิเวศน์…กาแฟชุมชน lapato
-เพ็ญศรี สอนบุตร .. ผู้จัดการองค์ความรู้ local Alike

16.00 ช่วยกันพาต้นกล้าลงดิน
17.00 กินข้าวเย็นด้วยกัน 
พร้อมเพลิดเพลินกับดนตรีจากพี่น้องผองเพื่อน

*เชิญชวนพี่น้องหิ้วข้าวหม้อแกงหม้อมาทำบุญด้วยกันตามศรัทธา

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart