สถานที่จัด events

เรามีพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการหลายด้านทั้ง
เช่น ห้องประชุมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และพื้นที่กลางแจ้ง ที่ใกล้ชิดธรรมชาติท่ามกลางสวนผลไม้ในพื้นที่สวนยกร่องโบราณในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น จัดเลี้ยง ถ่ายทำละครหรือสารคดี ถ่ายภาพพรีเว้ดดิ้ง

สวนชีววิถี..เราจริงจังเรื่องงดนำภาชนะที่เป็นพลาสติกเข้าพื้นที่

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart