ชะมวง

ชะมวง 1

รูปชะมวง1

รูปชะมวง2

ชื่อสามัญ : Cowa
ชื่ออื่นๆ : ส้มป้อง มะป่อง (คนเมือง), หมากโมก (อุดรธานี), มวงส้ม (นครศรีธรรมราช), กะมวง มวง ส้มมวง (ภาคใต้), กานิ (มลายู-นราธิวาส), ตระมูง (เขมร), ยอดมวง, ส้มม่วง, ส้มโมง, ส้มป่อง
วงศ์ : วงศ์มังคุด (CLUSIACEAE หรือ GUTTIFERAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Garcinia cowa Roxb. ex Choisy

ใบชะมวง ต่อ 100 กรัม
พลังงาน 51 กิโลแคลอรี
โปรตีน 1.9 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 9.6 กรัม
เส้นใยอาหาร 3.2 กรัม
ไขมัน 0.6 กรัม
เถ้า 0.6 กรัม
น้ำ 84.1 กรัม
วิตามินเอ 7,333 ไมโครกรัม
วิตามินบี 1 0.7 มิลลิกรัม
วิตามินบี 2 0.04 มิลลิกรัม
วิตามินบี 3 0.2 มิลลิกรัม
วิตามินซี 29 มิลลิกรัม
ธาตุแคลเซียม 27 มิลลิกรัม
ธาตุเหล็ก 1.1 มิลลิกรัม
ธาตุฟอสฟอรัส 13 มิลลิกรัม

แหล่งที่มา : กองโภชนาการ กรมอนามัย (รายงานไว้เมื่อปี พ.ศ.2535)

ส่วนที่ใช้ประกอบอาหาร : ใบ ยอดอ่อน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart