ทำมัง


รูปผักทำมัง


รูปผักทำมัง

ชื่อสามัญ : N/A
ชื่ออื่นๆ : ต้นชะมัง และแมงดาต้น
วงศ์ : LAURACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Litsea elliptica Blume

ทำมังมีทรงพุ่มและใบสวย ปลูกประดับสวนได้ดี ต้นที่มีอายุมากๆอาจสูงได้ถึง 20-30 เมตร ความพิเศษอยู่ที่กลิ่นใบอ่อนและใบเพสลาดซึ่งบางคนเห็นว่าฉุนคล้ายกลิ่นแมงดานา ดังนั้นจึงเอามาปิ้งไฟพอหอม ฉีกใส่ครกตำเป็นน้ำพริกได้อร่อย บางคนดัดแปลงใช้ไม้ทำมังมาทำสาก ซึ่งก็จะทำให้น้ำพริกทุกครกมีกลิ่นหอมฉุนเหมือนกันหมด

ในภาคใต้บางท้องที่ใส่ใบเพสลาดในแกงเผ็ด แกงไตปลา เพิ่มกลิ่นหอมฉุนเหมือนให้แกงหม้อนั้นๆ

โดยลักษณะของใบอ่อนและยอดทำมังควรจะกินเป็นใบสดได้ แต่คงไม่นิยมเท่าใส่ในน้ำพริก เช่นเดียวกับผลอ่อนและผลแก่ ซึ่งไม่พบการยืนยันว่าท้องที่ใดนิยมนำมารับประทาน

ดูเหมือนความรู้เรื่องการกินใบทำมังในฐานะพืชที่ให้กลิ่นฉุนคล้ายแมลงดานาจะเริ่มสูญหายไปทุกขณะ อย่างไรก็ดี ในภาคใต้ยังกินใบทำมังโดยเอาใบเพสลาดไปปิ้งไฟพอให้หอมฉุนขึ้น จากนั้นจึงเอามาปรุงน้ำพริกให้ได้กลิ่นตามต้องการ หรือถ้าหากใช้ไม้ทำมังทำสากตำน้ำพริก สากดุ้นนั้นก็จะบันดาลให้น้ำพริกที่ตำทุกครกมีกลิ่นแมงดานาเท่าเทียมกันหมด

เครื่องปรุง

ใบทำมังเพสลาดปิ้งไฟ หอมแดง กระเทียม พริกขี้หนู เกลือ กุ้งแห้งป่น น้ำตาลปี๊บ

วิธีปรุง

ตำกุ้งแห้ง เกลือ หอมแดง กระเทียม และพริกครึ่งหนึ่งให้ละเอียด เติมพริกที่เหลือ น้ำตาลปี๊บ และใบทำมังฉีกหรือหั่นฝอย จนแหลกเข้ากันดี น้ำพริกครกนี้ไม่เปรี้ยว แต่ถ้าชอบรสเปรี้ยวก็อาจเติมน้ำมะนาวหรือส้มจี๊ดได้เล็กน้อยเลียนแบบรสเปรี้ยวของตัวแมลงดานาในน้ำพริกแมลงดาจริงๆ ได้

จาก หนังสือผักยืนต้น กินผักอายุยืน โลกอายุยาว โดย กฤช เหลือลมัย หน้า 121

ใบทำมัง 100 กรัม
คาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 65.57
โปรตีน ร้อยละ 13.67
ไขมัน ร้อยละ 3.62
เส้นใยอาหาร ร้อยละ 16.59
พลังงาน 349.54 kcal
วิตามินเอ 2563 ไมโครกรัม
วิตามินบี1 0.54 มิลลิกรัม
วิตามินบี 2 0.42 มิลลิกรัม
แคลเซียม 268 มิลลิกรัม
โซเดียม 57 มิลลิกรัม
เหล็ก 5.2 มิลลิกรัม

ที่มา : วิชุดา เกตุใหม่, ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตรและนันทิดา สุธรรมวงศ์. 2554.คุณค่าทางโภชนการและคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้าน 4 ชนิด ที่คัดเลือกได้ จากอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง. วาสารมหาวิทยาลัยทักษิณ Vol.13(3).

ส่วนที่ใช้ประกอบอาหาร : ใบ ยอดอ่อน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart