ฮ้วนหมู

ฮ้วนหมู 1

ฮ้วนหมู 2รูปฮ้วนหมู

ฮ้วนหมู 2รูปฮ้วนหมู

ฮ้วนหมู หรือกระทุงหมาบ้า
ชื่ออื่นๆ : ผักฮ้วนหมู (เชียงใหม่), เครือเขาคลอน (อุบลราชธานี), ผักง่วนหมู ต้นง่วนหมู หัวเขาคอน (ร้อยเอ็ด), มวนหูกวาง (เพชรบุรี), เครือเขาหมู ผักฮ้วนหมู ฮ้วนหมู (ภาคเหนือ), กระทุงหมาบ้า คันชุนสุนัขบ้า (ภาคกลาง), เถาคัน (ภาคใต้), มุ้งหมู, ฮ้วน, ผักม้วน, ผักโง้น, ผักง้วน, ผักง้วนหมู
วงศ์ : วงศ์ตีนเป็ด (APOCYNACEAE) และวงศ์ย่อยนมตำเลีย (ASCLEPIADOIDEAE – ASCLEPIADACEAE)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dregea volubilis (L.f.) Benth. ex Hook.f.

ผักฮ้วนหมู 100 กรัม
พลังงาน 56 แคลอรี
โปรตีน 5.2 กรัม
ไขมัน 2.3 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 6.9 กรัม
เถ้า 1.7 กรัม
แคลเซียม 104 มิลลิกรัม
ฟอสฟอรัส 90 มิลลิกรัม
ธาตุเหล็ก 1.8 มิลลิกรัม
วิตามินเอ 266 ไมโครกรัม
วิตามินบี 1 0.14 มิลลิกรัม
วิตามินบี 2 0.24 มิลลิกรัม
วิตามินบี 3 1.0 มิลลิกรัม
วิตามินซี 351 มิลลิกรัม

ที่มา : ผักพื้นบ้านในประเทศไทย กรมส่งเสริมการเกษตร. “ผักฮ้วนหมู”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : ftp://smc.ssk.ac.th/intranet/Research_AntioxidativeThaiVegetable/.

ส่วนที่ใช้ประกอบอาหารและยา : ดอก

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart