ผักกูด

รูปผักกูด

รูปผักกูด

ชื่อสามัญ : Paco fern, Small vegetable fern, Vegetable fern
ชื่ออื่นๆ : ผักกูดขาว (ชลบุรี), หัสดำ (นครราชสีมา, สุราษฎร์ธานี), กูดน้ำ (แม่ฮ่องสอน), ไก้กวิลุ ปู่แปลเด๊าะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), แลโพโด้ แหละโพะโด้ะ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่), แทรอแปล๊ะ (กะเหรี่ยงแดง), หย่ายจ๊วด (เมี่ยน), เหล้าชั้ว (ม้ง), บ่ะฉ้อน (ลั้วะ), ร่านซู้ล (ขมุ), กูดคึ (ภาคเหนือ), ผักกูด (ภาคกลาง), กูดกิน
วงศ์ : วงศ์ ATHYRIACEAE
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diplazium esculentum (Retz.) Sw.
ชื่อพ้อง : Athyrium esculentum (Retz.) Copel.)

ผักกูด ต่อ 100 กรัม
พลังงาน 19 กิโลแคลอรี
เส้นใยอาหาร 1.4 กรัม
ธาตุแคลเซียม 5 มิลลิกรัม
ธาตุเหล็ก 36.3 มิลลิกรัม
ธาตุฟอสฟอรัส 35 มิลลิกรัม

ที่มา : สื่อเกษตรครบวงจร กลุ่มสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: agrimedia.agritech.doae.go.th.

ส่วนที่ใช้ประกอบอาหาร : ใบ ยอดอ่อน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart