บริการสถานที่สำหรับประชุม สัมมนา

ห้องประชุมขนาดเล็ก

เหมาะสำหรับการประชุมกลุ่มเล็กๆ
รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 10-30 คน

ห้องประชุมขนาดใหญ่ หรือ ห้องฝึกอบรม

รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 20-80 คน ขึ้นอยู่ที่การจัดวางเก้าอื้
สามารถใช้ได้หลากหลายกิจกรรม
เช่น workshop การทำอาหาร ฉายหนังสารคดี กิจกรรมการแถลงข่าว ประชุม สัมมนาที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

สิ่งอำนวยความสะดวกที่เราได้เตรียมไว้

  • ห้องประชุมและห้องฝึกอบรม มีอุปกรณ์เครื่องเสียงและเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ระบบ HD รองรับการใช้งาน
  • ทั่วทุกพื้นที่ของสวนมี Wifi internet ความเร็วสูงไว้บริการฟรี
  • สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่เรามี เช่น ห้องน้ำและทางลาด
  • อาหารกลางวันและอาหารว่าง ที่เราคัดเลือกวัตถุดิบจากระบบเกษตรอินทรีย์ ในราคาที่สมเหตุสมผล (ตัวอย่าง)

อัตราค่าบริการใช้ห้องประชุมและอาหาร

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart