บริการสถานที่สำหรับประชุม สัมมนา

บริการสถานที่สำหรับประชุม สัมมนา

สวนชีววิถีมีบริการห้องประชุมใน 2 ขนาด

  • ห้องประชุมเล็ก สามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้ประมาณ 30 ท่าน
  • ห้องประชุมใหญ่ สามารถรองรับผู้เข้าร่วมได้ประมาณ 60 ท่าน

 

สิ่งอำนวยความสะดวกที่เราได้เตรียมไว้

  • ห้องประชุมและห้องฝึกอบรม มีอุปกรณ์เครื่องเสียงและเครื่องฉายโปรเจกเตอร์รองรับการใช้งาน
  • ทั่วทุกพื้นที่ของสวนมี Wifi internet ความเร็วสูงไว้บริการฟรี
  • สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่เรามี เช่น ห้องน้ำและทางลาด
  • อาหารกลางวันและอาหารว่าง ที่เราคัดเลือกวัตถุดิบจากระบบเกษตรอินทรีย์ ในราคาที่สมเหตุสมผล

 

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่นี่