GD Shop&cafe’

GD Shop&cafe’

  • โกโก้ร้อนแก้วใหญ่ของน้องแพน

บริการเครื่องดื่มและอาหารว่างทุกชนิดที่คัดเลือกวัตถุดิบจากธรรมชาติใกล้ๆสวน