พื้นที่เรียนรู้ความหลากหลาย

  • Sand Kitchen สำหรับเด็กๆ
  • ไข่เป็ด
  • ผลผลิตจากความหลากหลาย
  • ต้นกรวย บริเวณสวนที่ยังมีความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อยู่
  • มีเป็ดให้ดูด้วยนะเจ้าคะ
  • Sand Kitchen สำหรับเด็กๆ
  • เป็ดไข่
  • วันนี้ทำอะไรกินจ๊ะ

สวนชีววิถีเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางพันธุกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถมาเยี่ยมชมได้ทุกวัย