บริการฝึกอบรม

บริการฝึกอบรม

ในสวนชีววิถี เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้การเกษตรและอาหาร เรามีหลักสูตรให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมมากมาย

ยกตัวอย่างเช่น