เลี้ยงไก่

เลี้ยงไก่พื้นเมืองกึ่งปล่อยธรรมชาติ

เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบปล่อยตามธรรมชาติ ปล่อยให้คุ้ยเขี่ยหาอาหารกินเองตามธรรมชาติ ทำให้ได้ผลผลิตต่ำ ทั้งนี้ห…

การเลี้ยงไก่ไข่สาว(แบบรวมฝูงกึ่งปล่อย)

โรงเรือน ขนาดพื้นที่ต่อเล้า (กัดแดด ลม ฝน) 10ตรม. ต่อไก่ไข่สาว50ตัวและล้อมตาข่ายโดยรอบเพิ่มพื้นที่เล้า10ตรม. ต่อไก่ไข่สาว…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart