ไก่พื้นบ้าน

เลี้ยงไก่พื้นเมืองกึ่งปล่อยธรรมชาติ

เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบปล่อยตามธรรมชาติ ปล่อยให้คุ้ยเขี่ยหาอาหารกินเองตามธรรมชาติ ทำให้ได้ผลผลิตต่ำ ทั้งนี้ห…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart