ฝึกอบรมตามหลักสูตร

ในสวนชีววิถี เป็นศูนย์กลางรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรและอาหาร เรามีหลักสูตรให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมมากมาย

ตัวอย่างเนื้อหาฝึกอบรมที่ผ่านมา

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart